Nous Quaderns de Teoria, Vol.1 - Nivell Elemental

Libro | Todos Instrumentos

Editorial: Real Musical
Formato: Libros | Teoría
Nous quaderns de teoría és el primer volum traduït al català de la collecció Nuevos Cuadernos De Teoría, editada originalment en castellà i avalada per un èxit sense precedents durant els darrers 15 anys en l’ensenyament del llenguatge musical en Cotoris i Escoles de Música. Adaptant-se a les més modernes línies pedagògiques, aquesta collecció introdueix a l’alumne progressivament en el llenguatge musical de forma atractiva, lúdica, senzilla i ordenada. Aquesta collecció està formada per siscorresponents a l’ensenyament del llenguatge musical en sis cursos: quatre de Nivell Elemental i dos de Grua Mig. "Quaderns d’Educació de l’Oïda", "Cuadernos de Lenguaje", "Cuadernos de Vacaciones", "Canta con los clásicos" y "Teoria Completa de la Música" són altres títols de les colleccions Ibáñez-Cursà que compl’ensenyament del llenguatge musical. Pedagogía Musical
ISBN: 9788438709788
Publicado el: 29 octubre 2007
Nº de páginas: 72
Idioma: Catalan
Nº de catálogo: MK17358
 
     

      Vistos recientemente