Quaderns d’Educació de l’Oïda, Vol.2 - Nivell Elemental (Llibre de l’alumne)

CD y Libro | Todos Instrumentos

Editorial: Real Musical
Formato: Libros | Teoría
La collecció “Quaderns d’educació de l’oïda” planteja una àmplia sèrie de propostes encaminades a percebre i assimilar els múltiples aspectes que componen el complex fenomen de l’educació de l’oïda. Els llibres del professor i de l’alumne tenen la mateixa paginació per tal de facilitarne la consulta i el llibre del professor conté, a més, la part de l’alumne amb les respostes correctes que aquest ha d’escriure de manera que el professor no hagi de fer servir dos llibres. La collecció consta de sis cursos i en cada un d’ells s’aborden els continguts propis de l’ensenyament del llenguatge musical pel que fa a l’educació de l’oïda. Sense excloure el tradicional “dictat”, proposem nous i diversos procediments per tal d’enfortir la memòria musical, aguditzar la percepció de l’alumne en detalls rítmics i melòdics I desenvolupar una bona habilitat auditiva a través de l’anàlisi considerat com la culminació de tot el procés auditiu. ."Nous quaderns de Teoria", "Quaderns d’Educació de l’Oïda", "Cuadernos de Lenguaje", "Cuadernos de Vacaciones", "Canta con los clásicos" y "Teoria Completa de la Música" són altres títols de les colleccions Ibáñez-Cursà que compl’ensenyament del llenguatge musical. Pedagogía Musical
ISBN: 9788438711378
Publicado el: 15 mayo 2012
Nº de páginas: 102
Idioma: Catalan
Nº de catálogo: MK18811